Privātuma politika

2018.gada 14.jūlijs

Weyergans veselības un skaistuma centrs Magnolija informē, ka no Jums var tikt prasīta personīga rakstura informācija. Personīgie dati tiks izmantoti ar maksimālu uzmanību un respektu. Weyergans veselības un skaistuma centrs Magnolija izmantos Jūsu personīgos datus, lai sniegtu informāciju par piedāvājumiem un pakalpojumiem, kā arī veiktu pakalpojumus.

Pārzinis, datu apstrādātājs, kas veic komerciālo paziņojumu izsūtīšanu: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VESELĪBA JUMS”, Reģistrācijas numurs 40203288769, Juridiskā adrese Rīga, Artilērijas iela 6 – 1, LV-1001, Pakalpojumu sniegšanas vieta: Baznīcas iela 27/29, Rīga, LV-1010, e-pasts: info@magnolija.lv, tālr.nr. +371 29217570.

Mārketinga komunikācija. Kļūstot par Weyergans veselības un skaistuma centrs Magnolija reģistrēto klientu, Jūs izsakiet brīvu piekrišanu personas datu apstrādei un piekrītiet saņemt informāciju par piedāvājumiem un pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, varētu Jūs interesēt.
Jūs varat jebkurā brīdī atteikties no šo komerciālo paziņojumu saņemšanas. Weyergans veselības un skaistuma centrs Magnolija nekad nepieļaus Jūsu personīgo datu izmantošanu reklāmas un sakaru vajadzībām no trešo personu puses.
Jūs jebkurā laikā varat izdzēst vai mainīt Weyergans veselības un skaistuma centrs Magnolija iesniegtos personīgos datus.

Personas datu rediģēšana vai dzēšana. Saskaņā ar Eiropas vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (GDPR, General Data Protection Regulation) Jums ir tiesības piekļūt, labot un izņemt jūsu personas datus. Gadījumā, ja vēlaties: attiekties no turpmākas ziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus personas datus, radušies kādi jautājumi par jūsu personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties Weyergans veselības un skaistuma centrs Magnolija pa e-pastu info@magnolija.lv vai zvanot pa tālruni +371 29217570.

Glabāšanas termiņš. Jūsu ievadītie personas dati tiks glabāti tik ilgi, kamēr Weyergans veselības un skaistuma centrs Magnolija nekonstatēs, ka tie vairs nav nepieciešami, vai arī Jūs izvēlēsieties atteikties no ziņām e-pastā.

Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā. Weyergans veselības un skaistuma centrs Magnolija ir tiesīgs grozīt Privātuma politiku. Šī Privātuma politika ir padarīta pieejama Weyergans veselības un skaistuma centrs Magnolija mājas lapā un tiek piemērota no attiecīgās redakcijas publiskošanas datuma, kas norādīts sākumā.
Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par datu apstrādi datu aizsardzības uzraudzības iestādei, kas Eiropas savienības dalībvalstī Latvijā, kur notiks datu apstrāde, ir Datu Valsts inspekcija.